Hoe word je beter?

Genezing, hoe dan?

Als je ziek bent, ga je naar de dokter. Maar als de huisarts niet weet wat je mankeert, kan je verdwalen in de medische molen. Je gaat naar specialisten en krijgt medicatie en therapie voorgeschreven. Maar wat moet je doen als de klachten blijven bestaan of erger worden? Je krijgt van de artsen te horen dat zij niets kunnen vinden, dat je zult moeten leren leven met deze klachten, of dat de klachten geen medische oorzaak hebben. De ziekte zal dan waarschijnlijk ‘tussen de oren’ zitten, een psycholoog kan dan beter helpen.

In de praktijk wordt de mens ingedeeld in de vakjes lichamelijk of psychisch ziek, of psychosomatisch ziek: de achterliggende oorzaak van de lichamelijke kwaal ligt in de geest. En inderdaad, lichaam en geest beïnvloeden elkaar continu. Maar dat wil niet zeggen dat de lichamelijke klacht zal genezen als de psyche wordt behandeld. Het een volgt niet uit het ander, het zit gecompliceerder in elkaar dan dat. De logica die soms wordt toegepast: ‘deze klachten hebben geen duidelijke lichamelijke oorzaak, dus zal het wel psychisch zijn’, is dus totaal niet logisch. Door dit oorzaak en gevolg denken bestaat de mogelijkheid dat het grote geheel, de mens, niet meer gezien wordt.

natuurlijke gezondheid
Arts

Zo rechtlijnig is een mens niet geschapen, er zijn nog meer factoren van invloed. Bovendien kan een disbalans in het lichaam door psychische problemen worden veroorzaakt, en toch niet met hulp van een psycholoog worden opgelost. Als je bijvoorbeeld door veel stress een maagzweer hebt ontwikkeld, moet die eerst met medicijnen worden behandeld. Daarna kan psychotherapie voorkomen dat je deze klacht opnieuw ontwikkelt, je zou je levenswijze kunnen aanpassen en anders met stress kunnen leren omgaan.

Ooit hebben we geleerd dat een mens bestaat uit een lichaam, een geest en een ziel. Maar wat houdt dat in de praktijk in? De kennis over het functioneren van het menselijk lichaam is groot, maar we weten nog lang niet hoe het precies werkt. Bevindt ons geheugen zich in ons brein, en is ons brein alleen gelokaliseerd in de hersenstructuren in ons hoofd? Wetenschappers brengen in kaart welke functies op welke plaats in de hersenen gelokaliseerd zijn. En waar zit dan onze ziel?

Ook de kennis van de menselijke psyche is ver ontwikkeld, er zijn vele psychische aandoeningen beschreven. We hebben ontdekt dat de meeste handelingen die we verrichten worden gestuurd door ons onderbewuste. Als we het vergelijken met een ijsberg, is het deel boven water de bewuste geest, het overgrote deel onder water is de onbewuste geest.

Misschien is dat ook de reden dat het psychotherapeuten niet altijd lukt om verandering in het gedrag van de patiënt teweeg te brengen. Wat via de bewuste geest werd aangeleerd in de cognitieve gedragstherapie, wordt in het dagelijks leven weer teniet gedaan door de sturing van die onbewuste geest. Het is dus moeilijk om het geleerde in praktijk te brengen. Het inzicht van de patiënt die begrijpt hoe het gedrag veranderd zou moeten worden, wordt overschaduwd door de macht van de patronen die in de onderbewuste geest zijn opgeslagen, de sturing vanuit het onderbewuste is veel groter.

Dit kan ondervangen worden als je bewust leeft, dan creëer je een eigen doel en bepaal je zelf je acties, je hebt letterlijk meer sturing over je leven. Je onderbewuste kan je zelf van nieuwe patronen voorzien. Je hebt dan ook meer invloed op je lichaam en op je eigen gezondheid, je geest is dan namelijk ‘de baas’ over je lichaam. Dit is uiteraard betrekkelijk, de kracht van de geest is niet oneindig, en qua gezondheid zijn er zoals gezegd meer factoren aanwezig die bepalen of je ziek wordt of niet.

Bruce Lipton – Biologie van de overtuiging

Dr.Bruce Lipton, een bioloog en arts, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de moleculaire processen waarmee  onze cellen informatie verwerken (zie zijn boek: De biologie van de overtuiging, The biology of belief).

Hij heeft ontdekt dat wij onze lichaamscellen rechtstreeks beïnvloeden met onze gedachten, emoties en overtuigingen. Een emotie kan op cellulair niveau een biochemische reactie veroorzaken. Onze cellen staan afgesteld op ofwel een modus van ‘groei’, ofwel een modus van ‘bescherming’, afhankelijk van hoe wij reageren in een bepaalde situatie. Bruce Lipton vergelijkt dit mechanisme in de lichaamscelen met een chip in de computer. Je kunt je lichaamscellen in feite ‘programmeren’. Wij zijn de bestuurders van ons biologisch functioneren, net zoals je de bestuurder bent van je
tekstverwerkingsprogramma.

Kom je bijvoorbeeld in een situatie die veel verdriet veroorzaakt, en je houdt dat verdriet vast, dan zou het zich in de lichaamscellen kunnen vertalen naar ‘bescherming’. Wanneer je bewust leeft in het nu, en geleerd hebt om beperkende overtuigingen te transformeren naar bekrachtigende overtuigingen, kan je de lichaamscellen dus bewust weer afstemmen op ‘groei’.

Door je geest te trainen, kun je je eigen geestkracht versterken en zo de verantwoordelijkheid voor je gezondheid nemen. Je traint je spieren toch ook als je de lichaamskracht groter wil maken? Doe je beide trainingen, dan kan het spreekwoord  ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ uit de Griekse oudheid weer zijn betekenis bewijzen.

Even terug naar het principe van een mens, die bestaat uit lichaam, ziel en geest. Dit zijn geen onderdelen die van elkaar te scheiden zijn, maar die met elkaar samenwerken, een wisselwerking hebben, en elkaar continu beïnvloeden. Het zijn geen aparte units die je apart kunt gaan benaderen, je geest en ziel zijn aanwezig in alle cellen, je lichaam bestaat uit biljoenen cellen die op ingenieuze wijze met elkaar samenwerken, die energie en stoffen uitwisselen. Het is te groot om te bevatten eigenlijk. De samenhang die door de factor energie bepaald wordt, wordt meestal buiten beschouwing gelaten.

In de medische wetenschap is vooral het stoffelijke gedeelte bestudeerd en in kaart gebracht. Dat deel wat we kunnen zien of zichtbaar maken, proberen we te sturen door chirurgisch ingrijpen, door medicijnen of door kunstmatig gefabriceerde lichaamseigen stoffen toe te voegen. Daar zijn we inmiddels heel ver in gevorderd, door ervaring zijn de technieken verfijnd en de risico’s voor de patiënt geminimaliseerd. Door wetenschappelijk onderzoek zijn vele medicijnen uitgebracht als remedie tegen symptomen, tegen ziekten en als pijnstiller. Dit is een ontwikkeling die altijd doorgaat, maar zich steeds beperkt tot het stoffelijke, zichtbare deel van de mens. De onzichtbare invloeden worden buiten beschouwing gelaten, maar nogmaals, wat je niet ziet bestaat wel degelijk.

Nadeel van medicijnen kan zijn, dat ze ook waar ze niet nodig zijn, hun effect hebben op je lichamelijke processen, met alle gevolgen van dien. Daarnaast hebben niet alle symptomen bij ieder persoon dezelfde oorzaak, en is het effect van medicijnen per persoon verschillend. Als een medicijn niet werkt wordt een ander medicijn voorgeschreven. Bijwerkingen van medicijnen worden met een ander medicijn weer bestreden, en zo denken we de klachten onder controle te kunnen krijgen. Soms is het middel erger dan de kwaal. Het is maar een illusie, de artsen hebben geen daadwerkelijke sturing over de lichamelijke processen, omdat het geheel veel gecompliceerder is.

In de moderne tijd zijn weer nieuwe ziekten en aandoeningen ontstaan, die we eerder niet in die mate hebben aangetroffen. Bijvoorbeeld allergieën, auto- immuunziekten, allerlei vormen van kanker, hart-en

wetenschappelijk onderzoek

vaatziekten, bepaalde infectieziekten. Aandoeningen die door nieuw medisch onderzoek steeds beter behandeld kunnen worden, maar waar patiënten waarschijnlijk zelf ook de klachten kunnen beïnvloeden door een andere leefwijze en andere overtuigingen. Het wordt door onderzoek duidelijk, dat veel auto-immuunziekten te maken hebben met het leven in een omgeving met vervuilde lucht, het eten en drinken van voedsel met chemische toevoegingen waar het lichaam allergisch op reageert.

Daarnaast is er een groep mensen met voor artsen onverklaarbare symptomen, zoals bijvoorbeeld bij het chronische vermoeidheid syndroom. Doordat in multidisciplinaire teams door artsen, psychologen en bijv. fysiotherapeuten wordt samengewerkt, kan voor die patiënten de optimale hulp geboden worden. Met zijn allen kunnen zij beter bepalen wat de juiste remedie is voor de patiënt, gezien vanuit verschillende invalshoeken.

Zelfhelend vermogen

Wanneer men uit zou gaan van het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam, wat ieder mens gelukkig bezit, wordt genezing anders benaderd. De oorzaak van de ziekte wordt minder belangrijk en de focus komt meer te liggen op het gezond worden en blijven van de patiënt. We vinden het allemaal normaal wanneer wij een wondje hebben, dat er binnen afzienbare tijd een korstje op komt en dat de huid vervolgens geneest. Dat is een voorbeeld van ons zelfgenezend vermogen. Het lichaam heeft verschillende mogelijkheden om zich te weren tegen ziekteverwekkers, de bekendste is misschien de vorming van antistoffen tegen bacteriën of virussen. De antistoffen ‘eten’ de bacteriën op. Maar wanneer een ziek persoon zijn geest gebruikt om zijn lichaam het genezende werk te laten doen, kan dit het genezingsproces versnellen. Alleen al door dit te geloven zal je herstellen, zal je dit genezingsproces in gang zetten en zal je ideeën krijgen om de situatie te verbeteren. Dit geestelijke proces is veel moeilijker aan te tonen door onderzoek en wordt dus als ‘niet wetenschappelijk bewezen’ beschouwd.

Wij begrijpen ook niet hoe de TV werkt

Maar als je er beter van zou worden, is het dan nodig om eerst ‘bewijzen’ te hebben? Of is het belangrijker om het vertrouwen te hebben dat je geneest, en het dus gewoon te proberen door je eigen geestkracht te gebruiken? Wij maken gebruik van elektriciteit uit het stopcontact, kijken via de televisie naar beelden die via de ether gestuurd worden, maar we begrijpen niet precies hoe dit werkt en zien de elektriciteit niet door het net gaan of de beelden door de ether. Is dat een reden om geen elektriciteit te gebruiken of TV te kijken?

Hoe kunnen we voorkomen dat we ziek worden? Voorkomen is immers beter dan genezen! Je bent begonnen met een gezond lichaam, dat zelf streeft naar herstel van een natuurlijke balans. We kunnen beginnen door de goede balans in ons leven te vinden en gezond te leven. Levenskunst wil zeggen, dat je de persoonlijke balans van lichaam, ziel en geest in evenwicht houdt. Is deze balans ernstig verstoord, dan noemen wij dat ‘ziekte’.  Dat evenwicht is zoals gezegd persoonlijk, iedereen moet zelf uitvinden wat de juiste balans is voor hem of haar en dat hangt weer samen met je persoonlijkheid en omgevingsfactoren.

Wat wel voor iedereen opgaat, is dat je elkaar kunt helpen, stimuleren en steunen in dit proces. En dat je de schadelijke invloeden in je omgeving, die stress veroorzaken en schade aanrichten, tot een minimum kan beperken.

Universeel is ook het principe, dat je door een goed contact met je onderbewuste te hebben meer leiding over je leven hebt. Dan kun je eventuele beperkende emoties of overtuigingen opruimen, en omzetten in positieve nieuwe activiteiten. Er zijn momenten dat je hier hulp bij nodig hebt van vrienden, je partner of een therapeut. Hoe je beperkende overtuigingen kan opsporen en veranderen in een positieve overtuiging is een proces wat altijd doorgaat, en waar wij elkaar bij kunnen helpen.

Je zult veranderen door dit geestelijke werk, en door te snappen dat deze veranderingen een onderdeel zijn van een proces dat iedereen doormaakt, zullen deze aanpassingen zich snel manifesteren en ben je ‘geëvolueerd’. Door dit proces te herhalen, blijf je vitaal en gezond, je ruimt je geestelijke ballast op en maakt gezonde keuzes. Emotioneel blijf je in balans, omdat je niets opkropt. Je gebruikt je emoties waar ze voor zijn: emoties zijn de wegwijzers om jou te vertellen wat je beweegt.

Eerste voorwaarde is eigenlijk dat je de wil moet hebben om te investeren in je eigen gezondheid. Dat is een proactieve houding, met verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn. Dit in tegenstelling tot wat wij allemaal van jongs af aan geleerd hebben: als je ziek bent ga je naar de dokter, die bepaalt wat je mankeert en schrijft voor welke medicijnen je krijgt. Als je de adviezen van de dokter opvolgt wordt je weer gezond. Dat is de passieve houding, waarbij jij jezelf als slachtoffer van je ziekte of kwaal, en de dokter als genezer ziet.

Maar de dokter maakt jouw keuzes niet, en veroorzaakt jouw slechte eetgewoonten niet. De dokter bepaalt ook niet hoe jij met stress omgaat, en wat jij denkt en gelooft. Dat bepaal je allemaal zelf! Je hebt zelf de mogelijkheid om gezonde keuzes te maken in plaats van ongezonde. Jij bent degene die je emoties verwerkt, angsten oplost, en gebeurtenissen relativeert tot normale proporties. Je houdt  positieve of negatieve stemmingen in stand en je kan de stress vanuit de omgeving minimaliseren, je kan goed voor je lichaam zorgen met gezond eten en drinken, en door genoeg beweging nemen. De mogelijkheden om gezond te blijven kan iedereen te weten komen. We zijn allemaal geprogrammeerd om te wachten tot het te laat is, we gaan naar de dokter als we klachten krijgen en doen zelf weinig aan ‘onderhoud’. Je kan zeggen dat de meeste mensen met meer verantwoordelijkheidsgevoel met hun auto omgaan, dan met hun gezondheid! De auto brengen ze op tijd naar de garage voor een onderhoudsbeurt om te voorkomen dat ingrijpende reparaties nodig zijn. Alles wordt nagekeken en moet aan keuringseisen voldoen.

Vind jij jezelf belangrijk genoeg om goed voor jezelf te zorgen en preventief onderhoud te plegen? Een omslag in het denken: van geneeskunst naar gezondheidskunde. Van afwachten tot je door een ziekte getroffen wordt naar zorgen voor een goede gezondheid. Het besef dat jouw invloed op je lichaam vele malen groter is dan je altijd hebt gedacht moet groeien. Ga experimenteren, bereik dan meetbare resultaten en geniet van de verandering die dat bij jou teweeg brengt.

Getagd met ,

1 Comment on “Hoe word je beter?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*