Trauma in kindertijd kan ontregeling van stresshormonen veroorzaken

Verandering in eiwitten op DNA door vroeg trauma veroorzaakt een leven lang ontregeling van de stresshormonen

Tweede December 2012, Max Planck Instituut http://www.mpg.de/6642993/kindliches-trauma-erbgut

Misbruikte kinderen hebben een significant hoger risico, om angstig of geestelijk ziek te worden als gevolg een ervaring met hoge stress in de kindertijd. Dit kan de expressie van hun genen permanent wijzigen. Wetenschappers van het Max Planck Instituut voor Psychiatrie in München documenteerden voor het eerst dat een aantal varianten van de FKBP5 gen epigenetisch is veranderd door een vroeg trauma. Bij mensen met deze genetische aanleg kan een trauma de oorzaak zijn van een permanente ontregeling van het stress-hormoon-systeem.

Het resultaat is een levenslange handicap in het omgaan met stressvolle situaties. Voor deze personen kan dit helaas leiden tot depressie en angststoornissen in de volwassenheid. De artsen en wetenschappers verwachten door hun laatste bevindingen nieuwe, individuele behandelingen van de patiënt op maat, maar hopen ook op meer aandacht van het publiek om kinderen te beschermen tegen trauma’s en de gevolgen daarvan.
Veel menselijke ziekten zijn het gevolg van de interactie van de individuele genen en de omgevende omstandigheden. Traumatische gebeurtenissen, met name in de kindertijd zorgen voor grote risicofactoren voor het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen in het latere leven. Of de stress in de kindertijd de persoon werkelijk ziek maakt hangt af van het epigenoom (DNA, waarbij door eiwitten bepaalde genen aan- of uitstaan) van deze persoon.
Groepsleider Elisabeth Binder van het Max Planck Instituut voor Psychiatrie heeft onderzoek gedaan naar het epigenoom van bijna 2.000 Afro-Amerikanen die volwassene en/of als kind al meerdermaal getraumatiseerd waren. Een derde van de slachtoffers hadden nu symptomen van een post-traumatische stress-stoornis. Hun onderzoek wees uit dat het werkelijke risico van het ontwikkelen van post-traumatische stress-stoornis naar aanleiding van het misbruik vooral toenam bij dragers met een specifieke genetische variant in een bepaald gen. Dit gen bepaalt hoe effectief het lichaam kan reageren op stresshormonen en regelt het hele stresshormoon systeem.
In experimenten op zenuwcellen hebben Max Planck onderzoekers aangetoond dat er daadwerkelijk een fysiologisch verschil was in de genen van de getroffen mensen. Extreme stress en dus hoge concentraties stresshormoon kunnen bij kinderen met een bepaalde genetische aanleg dus een epigenetische verandering geven op een gen. Bij trauma’s op volwassenen leeftijd is dit niet het geval. Het gevolg is een aanhoudende ontregeling van het stress-hormoon-systeem en dit kan de kans op een psychiatrische ziekte vergroten.
Deze studie van Torsten Klengel, wetenschapper van het Max Planck Instituut voor Psychiatrie verbetert ons begrip van psychiatrische ziekte als gevolg van de interactie van omgevings- en genetische factoren.
Deze veranderingen van eiwitten op DNA zijn kunnen dus door bepaalde omgevingsfactoren veranderen. In het bovenstaande onderzoek pakt dit negatief uit. Deze verandering is echter niet uit steen gehouwen. Het kan goed zijn dat de eiwitten op het bepaalde gen weer ten positieve veranderen door bepaalde factoren. We weten alleen nog niet door welke factoren.


Er is een onderzoek gedaan bij muizen, die een soort “morning after pil” kregen na een traumatische gebeurtenis. Hieruit bleek dat deze muizen nadien minder angstig en gespannen waren dan de muizen in de controlegroep.


Of zou het misschien langdurige blootstelling aan bepaalde hormonen zoals bijvoorbeeld Oxytocine (vertrouwenshormoon) of DHEA (gelukshormoon) kunnen zijn wat de verandering weer hersteld? Of kunnen we met EFT of EMDR de effecten van het kindertrauma ongedaan maken?

Bronnen:
Allele–specific FKBP5 DNA demethylation: a molecular mediator of gene–childhood trauma interactions Nature Neuroscience 2012

Thoeringer CK, Henes K, Eder M, Dahlhoff M, Wurst W, Holsboer F, Deussing JM, Moosmang S, Wotjak CT. Consolidation of remote fear memories involves corticotropin releasing hormone (CRH) receptor type 1-mediated enhancement of AMPA receptor GluR1 signaling in the dentate gyrus
Neuropsychopharmacology. 2011 Oct 26. doi: 10.1038/npp.2011.256.

Sinds 2007 Stress Management Coach gecertificeerd door Heartmath

Getagd met , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*