Onderzoek naar meditatie is niet zo makkelijk

Wat is meditatie?

Meditatie is een breed begrip. Kijk maar eens op wikipedia hoeveel soorten van meditatie er zijn. De korte uitleg die Wikipedia geeft is: “Meditatie is een vorm van spirituele oefening. Vele religies en geloofsstromingen kennen de meditatie in een of andere vorm”.

Het woordenboek geeft de volgende verklaring: “poging om je werkelijke zelf te ervaren”

Encyclopedieën geven de volgende definities:Meditatie

 • serieuze overweging overeenkomstig een plan. Het tot het hier en nu terugleiden van de geest. De bewuste handeling van het gelijkrichten van de geest met de (waarden, ken…
 • Meditatie is een concentratieoefening met als doel inzicht te verkrijgen en de geest te sterken. Er zijn allerlei manieren beschreven om te mediteren: iemand kan zich bij…
 • Een techniek die je in staat stelt je geest en lichaam te ontspannen en je te verlossen van onnodige gedachtenspinsels en hersenactiviteit.
 • Meditatie is een eeuwenoude techniek om de geest, de gedachten tot rust te brengen. Men kan op vele manieren een meditatie beleven of beoefenen. Het doel is altijd om inn…
 • overweging, beraadslaging.

MBCT (Mindfulness based cognitive therapy) of kort gezegd Mindfulness is in Nederland de meest geaccepteerde vorm van meditatie. Hierover zegt Wikipedia: “Mindfulness is een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment.”

Ook bepaalde hartcoherentie oefeningen zou je kunnen omschrijven als meditatie. Bij deze oefening ligt de focus op het voelen van positieve emoties. Een positieve emotie zou bijvoorbeeld het voelen van compassie kunnen zijn. In dit licht is het eerste artikel in het onderstaande rijtje publicaties interessant. Daarin wordt gesproken over compassie-meditatie en de veranderingen die dit in het brein te weeg brengt. Hierin wordt ook besproken dat bij Mindfulness, waar de focus ligt op “in het hier en nu” zijn een ander beeld in de hersenen laat zien.

Publicaties over onderzoek naar meditatie

 1. Meditatie verandert de manier waarop ons brein emoties verwerkt: http://www.scientias.nl/meditatie-verandert-de-manier-waarop-ons-brein-emoties-verwerkt/75700/
 2. Meditatie vermindert gevoel van eenzaamheid: http://www.scientias.nl/mediteren-vermindert-gevoel-van-eenzaamheid/69851/
 3. Meditatie maakt creatief: http://www.scientias.nl/meditatie-maakt-ons-creatief/
 4. Meditatie brengt een mens de benodigde fatsoen bij: http://www.scientias.nl/meditatie-brengt-een-mens-de-benodigde-portie-fatsoen-bij/
 5. Meditatie beter dan sommige pijnstillers: http://www.scientias.nl/meditatie-werkt-beter-dan-sommige-pijnstillers/
 6. Meditatie verandert het brein binnen 8 weken: http://www.scientias.nl/meditatie-verandert-het-brein-binnen-acht-weken/23674/

De ene meditatievorm is de andere niet

Als je een aantal van deze publicaties leest zul je merken dat verschillende meditatievormen totaal niet met elkaar te vergelijken zijn. Dat blijkt uit hersenscans tijdens meditatie, maar ook uit HRV-metingen blijken er veel verschillen te bestaan tussen verschillende meditatievormen. Dus het is vaak het vergelijken van appels met peren.

Dubbelblind onderzoek

In de Nederlandse medische wereld (lees zorgverzekeraars) wordt gevraagd naar dubbelblind onderzoek. Dubbelblind onderzoek is een studie waarbij noch de patiënt, noch de behandelende arts weet of de patiënt het actieve geneesmiddel of een placebo krijgt toegediend. Dit is natuurlijk onmogelijk bij meditatie. Je kunt niet ongemerkt meditatie beoefenen dus een deelnemer van een onderzoek weet altijd dat hij of zij mediteert en dit kan de objectiviteit van het onderzoek beïnvloeden.

Mijn conclusie is dan ook dat wetenschappelijk onderzoek naar dit soort interventies nauwelijks mogelijk is. Het wordt misschien tijd dat onze westerse geneeskundige blik ook eens omkijkt naar een ander soort onderzoek. Bijvoorbeeld het “werkt het of werkt het niet” onderzoek. Waarbij een aantal vrijwilligers de meditatie gewoon een tijd gaan doen en er na een tijdje bijvoorbeeld wordt gevraagd:

 • Heb je er baat bij gehad?
 • Wil je het blijven doen?
 • Zou je het anderen aanraden?

Zou dat niet een verhelderend licht geven op een aantal meditatievormen en hebben andere mensen hier niet veel meer aan dan weer een publicatie van een onderzoek dat door niemand serieus genomen wordt omdat het niet voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraars?

Sinds 2007 Stress Management Coach gecertificeerd door Heartmath

Getagd met , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*