Geldzorgen één van de belangrijkste stressoorzaken

In deze economisch moeilijk tijd zijn geldzorgen één van de meest voorkomende oorzaken van stress voor mensen. Het verliezen van een baan, een faillissement, een echtscheiding, gezondheidsproblemen en dergelijke kunnen leiden tot betalingsproblemen. Zeker als je zelf geen vat hebt op het verloop van de oorzaken. Dit kan leiden tot stress, gevoelens van machteloosheid, verdriet en boosheid. Ook schaamte kan een rol spelen.

Mirro heeft een online  training gemaakt op sociaal psychologisch gebied om mensen te helpen die geldzorgen hebben. De training is gratis en anoniem en voor iedereen toegankelijk. Mirro is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is in april 2012 opgericht vanuit een gezamenlijk initiatief vanuit de geestelijke gezondheidszorg en verzekeraar Achmea.

Online zelfhulpmodule helpt je om beter om te gaan met financiële stress. Je kunt testen in hoeverre je stress ervaart en je financiële zaken op orde hebt. De zelfhulpmodule biedt informatie, tips en oefeningen.Geldzorgen zorgen voor stress

Zelfhulpmodule ontwikkeld door experts
De inhoud van de website is ontwikkeld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. De module is getoetst door een commissie die de wetenschappelijke onderbouwing heeft gecontroleerd. Bij het vormgeven van de inhoud van de module is gebruik gemaakt van de inzichten uit de positieve psychologie, ACT (Acceptence en commitment therapy), cognitieve gedragstherapie en mindfulness.

Onderwerpen die in de module aan de orde komen zijn:

  • Mijn verhaal: als je je eigen verhaal beschrijft of vertelt aan anderen dan schep je orde in je eigen ervaringen. Dat geeft overzicht en inzicht.
  • Nee is oke: wil je grenzen stellen, dan moet je af en toe nee zeggen tegen verzoeken van anderen. Nee zeggen kan je oefenen. En het is belangrijk dat je weet waar jij je geld aan uit wil geven.
  • Stress en spanning: financiële stress houdt vaak lange tijd aan. Als spanning blijft bestaan ervaren we stress. Hoe zorg je dat geldzorgen je niet boven het hoofd groeien?
  • De omgeving: omdat je je misschien schaamt voor je geldproblemen, kun je het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan. Het is belangrijk om je zorgen te delen en hulp te vragen.

Klik hier om naar de zelfhulpmodule te gaan

Sinds 2007 Stress Management Coach gecertificeerd door Heartmath

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*